Sickmann Congres Organisatie is partner van het Leerhuis van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In het Albert Schweitzer ziekenhuis kunt u opleidingen volgen op verschillende niveaus. Het ziekenhuis neemt deel aan opleidingen tot medisch specialist, medische vervolgopleidingen, co-assistentenopleiding, (medisch) ondersteunende functies, paramedisch en verpleegkundig gebied. Alle opleidings,- onderwijs- en wetenschappelijk onderzoeksgerelateerde activiteiten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis worden gecoördineerd en georganiseerd vanuit het Leerhuis. Het verdere aanbod vanuit het Leerhuis betreft bij- en nascholingen vakinhoudelijk, didactisch en het vaardigheidsonderwijs.