Schrijf nu in!

LEID MET LEF!
Samen sterk
Verpleegkundig leiderschap in de oncologie
Donderdag 26 september 2024

 
De verpleegkundige en verpleegkundig specialist heeft binnen de oncologie een essentiële rol, die van belang is voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. De specialistische zorg voor en behandeling van patiënten met verschillende tumorsoorten is vaak zeer complex. Samenwerking met collega’s en andere disciplines is hierbij zeer belangrijk. In voorgaande jaren organiseerden we met veel succes het symposium Leid met Lef! Door het succes organiseren we op donderdag 26 september 2024 voor de vierde keer Leid met Lef!
 
Centraal thema deze dag is Samen beslissen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma, u kunt zich wel al vast inschrijven via bovenstaande link.

Uiteraard hopen we op enthousiaste reacties. 
Namens de inhoudelijke commissie, 
Gea Westerhof 
Kirsten van Wijk
Sanne Slot

Afdeling Medische oncologie
Amsterdam UMC, locatie VUmc
  
Programma van derde Leid met Lef!

14.00 uur
Opening door dagvoorzitter
  Dr. S. Metselaar, onderzoeker en universitair docent, ethicus, Amsterdam UMC locatie VUmc
14.10 uur Welkom
   Prof.dr. H.W.M. van Laarhoven, internist oncoloog Amsterdam UMC locatie AMC
14.20 uur Zeggenschap met Lef
  Dr. Karen Kruijthof, lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC 
14.30 uur Samenwerken met lef
  Aliënde van Goor, verpleegkundig specialist, jurist gezondheidsrecht NZa 
15.00 uur Hoe kan 1 + 1 meer dan 2 zijn in de gezondheidszorg?
  Prof.dr. Marcel Levi, internist, voorzitter NWO
15.30 uur Pauze
16.00 uur Verpleegkundig leiderschap, hoe pas je dit toe in je werk?
  Nelly Schep, oncologieverpleegkundige en verpleegkundig boegbeeld in het Antoni van Leeuwenhoek
16.25 uur

Inzet oncologieverpleegkundige bij oncologische nazorg en chemotherapie thuis. Voorbeeld van lijnloze samenwerking.

  Saskia Claassen, verpleegkundig specialist, manager oncologie Allerzorg
16.50 uur Verpleegkundig leiderschap in wetenschap - de weg er naar toe
  Anne Eskes, senior verpleegkundig onderzoeker, afd. chirurgie, Amsterdam UMC
17.15 uur Afsluiting
17.30 uur Broodje met soep