Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze Privacy Statement informeert u welke gegevens Sickmann Congres Organisatie over u mag verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Sickmann Congres Organisatie verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Aanspreekvorm (mevrouw en/of de heer)
Titulatuur
Voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam
Geslacht
Adresgegevens (indien van toepassing)
Telefoonnummer
E-mailadres
Specialisme en de daarbij behorende functie (u bent…)
Ziekenhuis
BIG-nummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, bijvoorbeeld het doorgeven van dieetwensen en/of andere verzoeken
 
Waarom wij uw gegevens nodig hebben en waarvoor u dus toestemming geeft
Sickmann Congres Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw inschrijving.
U te informeren omtrent de ins- en outs van uw inschrijving (indien van toepassing zoals: reminder, routebeschrijving, annulering bijeenkomst, syllabi, etc.)
U te informeren over alle toekomstige congressen, symposia, cursus, etc. van Sickmann Congres Organisatie
Bijschrijven van accreditatiepunten voor u in diverse systemen (bijvoorbeeld pe-online) en de wettelijke eis om de aanwezigheidslijsten (naam, BIG-nummer, functie en handtekening) 5 jaar te bewaren.
U te kunnen bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (denk aan het doorgeven van een aangepaste starttijd van de bijeenkomst waarvoor u zich heeft ingeschreven)
U te informeren over wijzigingen van onze diensten (denk aan het doorgeven van een eventuele annulering van de bijeenkomst waarvoor u zich heeft ingeschreven)
Sickmann Congres Organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Tevens verstrekken wij uw gegevens, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, aan bijv. sponsoren van een bijeenkomst (denk aan registratie in het transparantie register).
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken, maar dit betekent wel dat de inschrijving niet kan worden voltooid.
Delen met anderen
Sickmann Congres Organisatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gesponsorde congressen, symposia, cursus, etc. ontvangen de sponsoren na afloop een deelnemers en/of aanwezigheidslijst ter verantwoording van de sponsoring. Op deze lijst staat o.a. uw titulatuur, voorletters en achternaam, specialisme, ziekenhuis en/of plaats.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sickmann Congres Organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sickmann Congres Organisatie zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Sickmann Congres Organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt, dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.